Servei Tècnic

Assistència tècnica en taller

Que fem
 • Comptem amb una gran experiència en la reparació i manteniment d'equips informàtics, tant a particulars com a empreses.
 • El nostre equip procurarà realitzar el diagnòstic i reparació en el menor temps possible. A més, conscients del trastorn que suposa quedar-se sense ordinador, intentem minimitzar el temps que els nostres clients estaran sense la seva valuosa eina de treball, comunicació, oci, etc.
 • Comptem amb tècnics qualificats i en constant formació, així com amb les eines de diagnòstic i reparació pioneres del mercat.
 • En el nostre Servei Tècnic no ens limitem a la substitució de plaques o la instal.lació de sistemes operatius i programari. Estem especialitzats en la reparació a nivell de circuiteria com, per exemple, les efectuades en plaques base d'ordinadors portàtils, monitors, Vídeo-Consoles etc ...
Reparacions de portàtils
 • Substitució de connectors DC Jack.
 • Substitució de components electrònics amb tècniques de soldadura SMD.
 • Substitució de soldadura en components BGA (reballing).
 • Substitució de pantalles, inversors i tubs CCF.
 • Substitució de frontisses, teclats, touch-pad.
Reparacions de hardware en equips de sobretaula
 • Substitució de fonts d'alimentació, plaques base, discs durs ...
 • Ampliacions de memòria, disc dur, targetes gràfiques.
 • Comprovació de l'estat maquinari de l'equip, detectant possibles errors asimptomàtics.
 • Neteja interna de ventiladors i components, lubricació i renovació de massilla tèrmica.
Reparacions de software
 • Actualització de BIOS.
 • Instal.lació de sistemes operatius Windows, Linux, ...
 • Instal.lació de programari ofimàtic, solucions de protecció antivirus, programari de filtrat de continguts a internet, etc.
 • Instal.lació i actualització de controladors.
 • Traspàs de dades, aplicacions i correu electrònic entre ordinadors.
 • Manteniment preventiu i correctiu del sistema.
Reparacions i manteniment d'impressores
 • Susitución de fusors, kits de manteniment i unitats foto-conductores.
 • Neteja i substitució de rodets i sistemes d'admissió de paper.
 • Manteniment preventiu consistent en la neteja i lubricació dels components interns, allargant la vida útil del seu equip.
Recuperació de dades
 • Recuperació de dades a nivell lògic, esborrats accidentals, etc.
 • Gestió de la recuperació de dades a nivell físic amb empreses especialitzades amb les que col.laborem de forma activa.

Serveis Tècnics